Přistavení vozidla k provedení pravidelné (opakované) technické prohlídky

 • Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na základě zákona č.56/2001 Sb. ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.302/2001.
   
 • Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na náklady žadatele o provedení technické prohlídky. 
   
 • Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla, nebo ve lhůtách stanovených zákonem.
 • Pravidelnou (opakovanou) technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, libovolná STK na území České republiky příslušná pro danou kategorii vozidel.
   
 • V případě, že byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická prohlídka po odstranění závad opakovat. Pokud je opakovaná technická prohlídka provedena do 30ti kalendářních dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předchozí technické prohlídce. V této lhůtě musí být opakovaná technická prohlídka vykonaná v STK, která vážnou nebo nebezpečnou závadu zjistila.
   
 • K pravidelné (opakované) technické prohlídce musí být vozidlo přistaveno nezatížené, čisté, zejména s umytým podvozkem, s předepsanou povinnou výbavou a sejmutými kryty (poklicemi) z kol .
   
 • Pneumatiky vozidla (soupravy) musí být nahuštěny na předepsaný tlak.
   
 • Žadatel o provedení technické prohlídky předloží STK tyto doklady:Na vyzvání kontrolního technika předjede žadatel o provedení technické prohlídky s vozidlem do prostoru před vjezdem na kontrolní linku.
  1. technický průkaz vozidla
  2. osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)
  3. protokol o měření emisí s kladným výsledkem
  4. protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k opakované technické prohlídce

   

 •  
 • Na kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem výhradně kontrolní technik.
   
 • Žadatel o provedení technické prohlídky se zúčastní celého průběhu technické prohlídky a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.

Termíny platnosti technické prohlídky (zákon 56/2001 sb.)

2 rok

 • osobní automobil,
 • nákladní automobil kat. N1
 • přívěsný vozík kat. O1 (s nájezdovou brzdou) + kat. O2
 • motocykl kat. LC – dříve L32 roky

1 rok

 • nákladní automobil kat.N2/N3,autobus kat.M2/M3
 • přívěs, návěs kat.O3/O4
 • vozidla autoškoly, taxislužby
 • vozidla s právem přednosti jízdy (modrý maják)1 rok

4 roky

 • přívěsný vozík kat.O1 (bez nájezdové brzdy)
 • moto kat. LA -dříve L1 (tzv.malé moto)4 roky

 

PROVOZNÍ DOBA  STK

Pondělí 7.00 - 17.00
Úterý 7.00 - 15.30
Středa 7.00 - 17.00
Čtvrtek 7.00 - 15.30
Pátek  7.00 - 12.00
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

PROVOZNÍ DOBA  EMISE

Pondělí 6.30 - 16.30
Úterý 6.30 - 15.00
Středa 6.30 - 16.30
Čtvrtek 6.30 - 15.00
Pátek  6.30 - 11.30
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno

Aktuální informace z STK

29.6.2023
Upozorňujeme, že v pátek 7.6. máme z důvodů čeprání dovolených ZAVŘENO. To stejné 5. a 6. července.

13.1.2023
Aktualizace cen TK a EMISE

10.1.2022
Aktualizace cen TK a EMISE

Nákladní vozidla, autobusy, traktory a jejich přípojná vozidla pouze na objednání.